Madagasikara: Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany

by Cunningham, John;


In Stock - Usually dispatched within 4 days

 Free UK delivery when you spend £10 or more

Price and Purchase

Offer price: £2.98
Go to Basket We accept VISA, Mastercard, Paypal and Buy Now Pay Later

If you're buying for a church, school or business, why not Buy Now Pay Later?

Find Out More

Madagasikara: Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany

Full Product Description

Ity boky ity dia mitantara ireo dingana voalohany tamin’ny fanorenana ny Fiangonan’ny Nazareana. Mijoro vavolombelona momba ny fomba mazava sy malalaka ny fitarihan’Andriamanitra. Diapenina nokalian’i John sy ny reniny, mahavariana ny mamaky azy. Mampahafantatra mikasika ny antson’ny misionera amin’ny fiaraha-monina misy ankehitriny. Mijoro vavolombelona ny amin’ny maha- matoky ny olon’Andriamanitra. Mamela antsika ahalala ny fandehan’ny iraka amin’izao vaninandro moderina izao. Tsy misy amin’izay mamaky ity boky ity no hiala amin’ny fitiavana sy hazavana niainan’ireo izay manambara fa manana fahafahana ho an’Andriamanitra. Ny fitiavana, ny vesatra ho an’ny hafa, ary ny hetaheta te hikarakara rehefa mitondra ny Filazantsara, dia mampisy aingam-panahy ary mandrisika tokoa. Rehefa voavakinao ity boky ity, dia hanana faniriana te ho ampiasain’Andriamanitra ianao, ary hanana fahatsapana sy vesatra lalina hivavaka ho an’ireo miroso amin’izany asa izany.

n

Madagasikara: Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany was published by Prairie Star Publications in June 2017. The ISBN for Madagasikara: Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany is 9781563448584.

Go to Basket

Reviews of Madagasikara: Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany

Customer reviews and testimonials Write a review

Go to Basket

Product Q&A

Got a question? No problem! Just click here to ask us about Madagasikara: Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany.

Specifications

Details for Madagasikara: Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany

PublisherPrairie Star Publications (June 2017)
Weight123g
Thickness7 mm
Height178 mm
Width127 mm
ISBN9781563448584
ISBN-101563448580
Product Code4533031
Page last updated 30th June 2017
Eden is an accredited Living Wage employer